Verkeerscommissie stand van zaken

Onlangs is Het Gemaal in werking gesteld waardoor de riolering op de stoep naast Kring 1 is verwijderd. Dit levert weer wat rust en ruimte op naast de school. Graag verzoeken wij jullie de fietsen en bakfietsen vanaf nu weer buiten de schoolpleinen te plaatsen. Vanzelfsprekend verzoeken wij u graag rekening te houden met het vrij laten van de doorgang.
Ook zijn wij al sinds enige tijd in gesprek met de gebiedsbeheerder en de verkeersagent, over de nodige verbeteringen van de verkeersveiligheid rondom de school. De reactie laat helaas nog op zich wachten. We zullen nu dus het contact direct met het college van burgemeester en wethouders oppakken.

Scroll to top