Schooltijden

Groep 1 t/m 4

Maandag, dinsdag en donderdag van:

8.30 -12.00 uur en 13.00 -15.00 uur.

Woensdag 8.30 – 12.15 uur.

Vrijdag 8:30 – 12:00 uur.

 

Groep 5 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van:

08.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 15.00 uur.

Woensdag van 08.30 – 12.15 uur.

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie                           21 t/m 29 oktober ’23

Kerstvakantie                             vrijdag 22 dec ’23 t/m 7 jan ’24

Voorjaarsvakantie                   17 t/m 25 februari ’24

Goede Vrijdag (vrij)                vrijdag 29 maart ’24

Tweede Paasdag                       maandag 1 april ’24

Meivakantie                                 27 april t/m 12 mei ’24

Tweede Pinksterdag               20 mei ’24

Zomervakantie                           20 jul t/m 1 sep ’24

 

Studiedagen schooljaar 2023-2024

Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober ’23

Maandag 30 oktober ’23

Donderdag 15 en vrijdag 16 februari ’24

Dinsdag 21 mei ’24

Maandag 24 en dinsdag 25 juni ’24

Vrijdag 19 juli ’24

 

Scroll to top