Ouders

 

Medezeggenschapsraad De Kring

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. De raad heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden en dient vooral als platform voor het peilen van de meningen over huidig en nieuw beleid. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De raad bestaat uit acht leden: vier ouders en vier leerkrachten. In de statuten staat aangegeven op welke gebieden de raad als geheel, of de geledingen afzonderlijk, advies- of instemmingsrecht hebben.

In de eerste helft van het schooljaar zijn er verkiezingen gehouden voor een nieuwe ouder voor de MR. Qua oudergeleding is de MR nu op volle sterkte.

Contact opnemen met de MR van De Kring? Stuur een e-mail naar mr@dekringhaarlem.nl.

Samen leren, samen leven. Met oog voor het individu en ruimte voor verschillen.

Ouderraad De Kring

De Kring heeft ook een ouderraad. De ouderraad heeft geen wettelijk geregeld recht voor inspraak of advies. Het is een enthousiaste groep ouders die zich vooral bezighoudt met de organisatie van allerlei activiteiten buiten de lessen zoals het sinterklaasfeest, Winterfeest, paasontbijt, sportactiviteiten en het Zomerfeest. Iedere groep heeft een klassenouder. Dat is de directe schakel tussen leerkracht en de ouderraad. Voor specifieke festiviteiten van een groep zal de leerkracht in eerste instantie contact opnemen met de klassenouder.