Ouders

 

Medezeggenschapsraad De Kring

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. Klik hier voor meer informatie over de Medezeggenschapsraad.

Samen leren, samen leven. Met oog voor het individu en ruimte voor verschillen.

Ouderraad De Kring

De Kring heeft ook een ouderraad. De ouderraad heeft geen wettelijk geregeld recht voor inspraak of advies. Het is een enthousiaste groep ouders die zich vooral bezighoudt met de organisatie van allerlei activiteiten buiten de lessen zoals het sinterklaasfeest, Winterfeest, paasontbijt, sportactiviteiten en het Zomerfeest. Iedere groep heeft een klassenouder. Dat is de directe schakel tussen leerkracht en de ouderraad. Voor specifieke festiviteiten van een groep zal de leerkracht in eerste instantie contact opnemen met de klassenouder.