Ouders

Medezeggenschapsraad De Kring

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. Klik hier voor meer informatie over de Medezeggenschapsraad.

“We zitten niet vaak stil. We rennen en spelen. Sporten en dansen. Af en toe vallen we, maar we krabbelen gauw weer op. Schouders recht, er tegenaan. Samen kijken we vooruit. Naar wat er komt en wat ons vormt. Wie we zijn en wie we willen zijn.”

Samen leren, samen leven. Met oog voor het individu en ruimte voor verschillen.

Ouderraad De Kring

De Kring heeft ook een ouderraad. De ouderraad heeft geen wettelijk geregeld recht voor inspraak of advies. Het is een enthousiaste groep ouders die zich vooral bezighoudt met de organisatie van allerlei activiteiten buiten de lessen zoals het Sinterklaasfeest, Winterfeest, Paasontbijt, sportactiviteiten en het Zomerfeest. Iedere groep heeft een klassenouder. Dat is de directe schakel tussen leerkracht en de ouderraad. Voor specifieke festiviteiten van een groep zal de leerkracht in eerste instantie contact opnemen met de klassenouder.

 

TSO

Informatie over Tussenschoolse Opvang (TSO)

Tarieven:

  • Jaarkaart groepen 5 t/m 8 (4 keer per week) € 240,-
  • Jaarkaart groepen 1 t/m 4 (3 keer per week) € 180,-
  • Strippenkaart voor 20 keer overblijven € 60,-

Inschrijving voor zowel jaarkaart als strippenkaart geschiedt door een mail te sturen aan info@dekringhaarlem.nl. U krijgt daarna automatisch een bericht en een betalingsverzoek.

Bij vragen of opmerkingen over de TSO of over de betalingen: De administratie van De Kring is te bereiken via info@dekringhaarlem.nl of via 023-5310428.

BSO

De Kring werkt samen met verschillende organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden zoals:

Downloads

Verlof

Soms is het nodig om verlof aan te vragen buiten de schoolvakanties en vrije dagen om. Aan dit verlof zijn wel spelregels verbonden, deze zijn hier te lezen. Verlof kan aangevraagd worden via Social Schools. Voor overleg over het aanvragen van verlof kun je contact opnemen met de administratie van De Kring via info@dekringhaarlem.nl

Scroll to top