Onze school

De Kring heeft twee schoolgebouwen met een voorplein en een groen plein tussen de gebouwen. Per augustus 2021 is de onderbouw gehuisvest in Kring 1 en de bovenbouw in Kring 2.

Op De Kring starten de kleuters in een van de zes combinatiegroepen 1/2. Op deze wijze leren ze van en met elkaar en dragen de oudere kinderen bij aan de zorg voor de jongere. De overgang naar groep 3 verloopt op onze school soepel, omdat er in de groepen 3 en 4, naast het gewone programma, ook ingezet wordt op spelend en ontdekkend leren.

Vanaf groep 3 zijn er van alle leerjaren twee of drie parallelgroepen. Dat biedt ruimte voor onderlinge samenwerking tussen leerkrachten en kinderen.

 

“Onze school is een échte school. Met hoge ramen, een gymzaal en een groen plein. Een fijne plek, in het hart van de stad, aan het Spaarne. Hier komen leerlingen en leraren samen om van elkaar te leren.”

“Leren is leuk. Leren is spannend. Samen leren we ontdekken en ontdekken we leren. We gaan op zoek naar talent en ambitie. Zodat je straks klaar bent voor de volgende stap.”

Scroll to top