Ons team

Onze leerkrachten zijn enthousiast en gaan met plezier naar school. Ze nemen kinderen serieus en bouwen een vertrouwensband op door naar hen te luisteren en vragen te stellen. Ze zijn bewust op zoek naar wat een leerling nodig heeft en als ze er zelf niet uitkomen raadplegen ze elkaar.

Onze leerkrachten zijn lerende professionals. Naast hun pedagogische en didactische vaardigheden zijn ze er op uit hun vakmanschap te verdiepen en te verbreden. De leerkrachten zijn betrokken bij hun klas maar ze voelen zich ook verantwoordelijk voor de school als geheel en ze werken graag samen aan de realisatie van schoolbrede activiteiten. Ze zijn gelijkwaardig aan elkaar maar niet gelijk. Ieder brengt zijn expertise en passie in. Zo leveren zij op een eigen manier een bijdrage aan ons onderwijs.

Samen creëren ze een goede sfeer in de school, waar creativiteit en vrolijkheid voorop staan.

Organisatie

De school is verdeeld in vier bouwen, namelijk de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Iedere bouw heeft een bouwvertegenwoordiger, die tevens groepsleerkracht in deze bouw is. De bouwvertegenwoordigers zitten o.a. de bouwvergaderingen voor en zijn eerste aanspreekpersoon voor de bouw en de directie. De bouwteams geven zelf vorm aan de organisatie van de bouw en de onderwijsinhoud.

Samen met de directie en de intern begeleiders vormen zij het stuurteam. In dit stuurteam worden de doorgaande lijn bewaakt en beleidspunten voor de hele school geagendeerd. De directeur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid en het beslissingsrecht.

 

“Onze school is er voor mensen, groot en klein, die midden in de maatschappij staan. We zijn nieuwsgierig en speuren altijd naar meer. Want leren ontdekken, dát verveelt nooit.”

Leerkracht groep 4

Team

Cathelijne, directeur
Oertje, adjunct-directeur
Willie, IB en vertrouwenspersoon
Monique, IB
Anouk, groep 4 en bouwvertegenwoordiger gr. 3/4
Jikke, groep 1/2, bouwvertegenwoordiger gr. 1/2 en ITK-maatje
Floor, groep 6 en bouwvertegenwoordiger gr. 5/6
Hadewych, groep 7, bouwvertegenwoordiger gr. 7/8 en gedragsspecialist
Leonie, groep 3
Veerle, groep 6 en vakdocent drama
Iris, groep 1/2
Birgitte, groep 8 en specialist wetenschap en techniek
Ruby, groep 7
Ralf, groep 3
Geert-Jan, groep 3 en rekenspecialist
Esther, groep 8 en interne cultuurcoördinator
Sylvia, groep 5
Esther, groep 8 en hoogbegaafdheid specialist
Margo, groep 1/2 en vertrouwenspersoon
Sid, groep 7
Peter, groep 8 en flex
Ruurdien, groep 1/2
Annemarieke, groep 6
Donna, groep 1/2 en groep 7
Eva, groep 5
Josephine, groep 6 en taalspecialist
Tamara, groep 1/2
Joyce, groep 5 en groep 3
Stefan, groep 5
Sabrina, groep 1/2
Roos, groep 3
Karin, groep 3
Linda, groep 1/2
Marcel, groep 4
Monique, flexleerkracht
Nadine, groep 6
Boubker, ICT
Hannah, gym
Frank, gym
Marcel, gym en MRT specialist
Chelsea, onderwijsassistent
Esmée, onderwijsassistent
Daan, onderwijsassistent
Sandra, leerkrachtondersteuner
Roza, klassenassistent
Anneke, administratie
Erik, conciërge
Zineb, administratie
Scroll to top