Nieuws van de MR

Tijdens de bijeenkomst in maart 2019 heeft de MR o.a. gesproken over onderstaande zaken.
– Duurzaamheid ihkv plastic soep – Het is van belang dat de hoeveelheid plastic die op school wordt gebruikt, verminderd. In overleg met de ouderraad zal gekeken worden naar duurzame alternatieven voor de feesten die op school worden gevierd.
– De hygiëne op school laat op meerdere plekken te wensen over. Er zijn suggesties gedaan om dit te verbeteren.
– Beleid omtrent tv kijken is besproken.Het blijkt dat er hernieuwd aandacht nodig is voor wat er op school wordt gekeken, hoe, hoe vaak e.d. Dit zal in het team van de Kring worden besproken.
– De missie en visie van de Kring zijn doorgenomen n.a.v. de studiedag van 25 februari 2019.
– Protocol grensoverschrijdend gedrag is doorgesproken en er zijn aandachtspunten geformuleerd.
De volgende bijeenkomst vindt op 18 april plaats.

Scroll to top