Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. De raad heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden en dient vooral als platform voor het peilen van de meningen over huidig en nieuw beleid. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De raad bestaat uit acht leden: vier ouders en vier leerkrachten. In de statuten staat aangegeven op welke gebieden de raad als geheel, of de geledingen afzonderlijk, advies- of instemmingsrecht hebben.

Hierbij de namen van de leden:  Nadia el Kebir (voorzitter MR, ouder), Maartje van der Helm (ouder, penningmeester MR), Anouk Kapper(teamlid), Monique Marckmann (teamlid), Simone Diergaarde (ouder), Frank Hoogeveen (ouder), Esther Mulder (teamlid) en Iris Jansen (teamlid).

Contact opnemen met de MR van De Kring? Stuur een e-mail naar:

mr@dekringhaarlem.nl

Scroll to top