Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. De raad heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden en dient vooral als platform voor het peilen van de meningen over huidig en nieuw beleid. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De raad bestaat uit acht leden: vier ouders en vier leerkrachten. In de statuten staat aangegeven op welke gebieden de raad als geheel, of de geledingen afzonderlijk, advies- of instemmingsrecht hebben.

In de eerste helft van het schooljaar zijn er verkiezingen gehouden voor een nieuwe ouder voor de MR. Qua oudergeleding is de MR nu op volle sterkte.

Hierbij de namen van de leden:  Jeroen van den Born (ouder), Maartje van der Helm (ouder, penningmeester MR), Floor Blom (teamlid), Monique Marckmann (teamlid, voorzitter MR), Simone Diergaarde (ouder), Roy Greve (ouder), Stephanie Quehenberger (teamlid) en Jolanda Smaal (teamlid).

Contact opnemen met de MR van De Kring? Stuur een e-mail naar:

mr@dekringhaarlem.nl