Samen Leven

Een brede kijk op de wereld. Plezier en prestatie gaan in onze school hand in hand. We zijn een Vreedzame school en daarbij is veel aandacht voor democratisch burgerschap. We leren hoe we samen kunne leven terwijl we allemaal verschillend zijn en uniek! Samen met ouders streven wij naar een zo veilig mogelijke leer- en leefomgeving. Op De Kring is veel ruimte voor culturele en creatieve ontwikkeling van het kind. Onder meer door sporten en bewegen bij kinderen te stimuleren, zetten we in op een gezonde leefstijl.