Samen Leren

Werken aan een stevige basis. Op De Kring leren van en met elkaar. We bieden een gestructureerd aanbod van veelzijdige leerstof. Deze stof wordt aangeboden in jaargroepen. Wij werken met ten minste drie instructieniveaus en bijbehorende verwerkingsniveaus. We streven ernaar ieder kind zoveel mogelijk op zijn of haar eigen niveau uit te dagen.