Met oog voor het individu

Begeleiding waar het moet en kan. Op de Kring hebben wij oog voor alle kinderen. We spelen in op de cognitieve, motorische en sociaal emotionele verschillen en stemmen daar ons professioneel handelen op af.er is aandacht voor de specifieke levensfase van het kind, een kleuter heeft een andere belevingswereld dan een schoolverlater.