Invallers steeds moeilijker te vinden

Hoewel er nog geen echte griepgolf is geweest, merken we dat het vinden van invallers echt steeds moeilijker begint te worden. We hebben dit schooljaar al regelmatig leerlingen verdeeld over andere groepen en zelfs al groepen een dag thuis laten blijven.
Hoewel de stichting waar De Kring onder valt, Stichting Spaarnesant, een grote en professionele invalpool heeft, zijn er nu meer vacatures dan ooit die niet vervuld kunnen worden en ook de invallers voor de korte termijn zijn op. Op bovenschools niveau wordt er met regelmaat en urgentie gesproken over dit grote probleem, oplossingen zijn echter steeds moeilijker te vinden. We kunnen helaas niet voorkomen dat leerlingen en hun ouders geconfronteerd worden met deze problemen.
We hanteren op De Kring een beleid over ziekte/afwezigheid en vervanging. Daarin staat onder andere dat we leerlingen op de eerste dag altijd opvangen op school, dat we een aantal stappen doorlopen voordat we uiteindelijk een groep naar huis sturen en dat we tijdig communiceren. Wanneer er geen invaller beschikbaar is, moeten we wachten op uitsluitsel van de invalpool. Dit uitsluitsel wordt altijd tussen 16.00 uur en 17.00 uur gegeven en daar wachten we dan ook op. We registeren alle dagen dat een leerkracht afwezig is geweest en noteren de ‘oplossing’ erbij. Zo hebben we overzicht over welke groep er al vaker is verdeeld, naar huis is gestuurd e.d. Dit overzicht gebruiken we om de lasten zoveel mogelijk te verdelen over de verschillende groepen.

Scroll to top