Fantastisch Winterfeest

Op woensdag 19 december jl. was er een zeer geslaagde editie van het jaarlijkse Winterfeest op De Kring. Het feest werd geopend door gelegenheidskoor ‘De Kring-Zingers’. Deze leerlingen uit groep 6A en groep 6B lieten na een aantal weken oefenen onder leiding van zangjuf Jessica van Noord, hun mooie, ontroerende en ook swingende kerstliedjes horen aan alle ouders en leerlingen. Het was een super optreden!
Terwijl de leerlingen naar de klassen gingen om daar te genieten van het kerstdiner, bleef het op het plein gezellig druk bij de bar. Ook de soep en hotdogs waren zeer geliefd bij de wachtende ouders. Al met al een geweldig feest voor iedereen. Dit feest is mogelijk door de enthousiaste inzet van de ouderraad van OBS De Kring, die in staat zijn een mini festival in één dag op te bouwen, te vieren èn weer op te ruimen. Namens het hele team en alle leerlingen willen we de ouderraad en alle ouders die geholpen hebben dan ook van harte bedanken. Dankzij jullie was het een mooi en geslaagd Winterfeest.

Scroll to top