Samen leren, samen leven op De Kring

Welkom op OBS De Kring, waar we samen leren, samen leven met oog voor het individu en ruimte voor verschillen!

Op onze openbare school, prachtig gelegen aan het Spaarne in het centrum van Haarlem werkt ons team van circa 50 leerkrachten en onderwijsondersteuners samen met ruim 500 leerlingen.

De Kring is een Vreedzame school, een leefgemeenschap waar kinderen zich gehoord en gezien voelen. We leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en voor onze school en staan open voor verschillen tussen mensen.

Wil je na het bekijken van de site meer weten over De Kring? Je bent welkom! We maken graag een afspraak om je verder te informeren.

Cathelijne Thomas
directeur

Wij staan voor

Een Vreedzame School waar we leren democratische burgers te zijn

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Cultuureducatie

Wij besteden veel aandacht aan cultuureducatie. In de vorm van jaarlijkse schoolprojecten, per leerjaar een aanbod van culturele activiteiten op school en daarbuiten, een eigen methode Geloofsverhalen en een eigen doorgaande lijn kunstzinnige vorming. Op deze manier komen onze leerlingen gedurende hun schoolloopbaan in contact met de verschillende aspecten in cultuureducatie en leren zij zich diverse vaardigheden eigen te maken.

 

Een extra plusprogramma in een Kangoeroegroep

Kinderen die naast het verdiepend aanbod van de methode en Levelwerk nog meer uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor de Kangoeroegroep. Gedurende een dagdeel per week worden kinderen in de Kangoeroegroep vanaf groep 4 begeleid met uitdagende opdrachten.

Hier wordt aandacht besteed aan het ‘leren leren’ en de executieve functies (hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen). Ook het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken is een belangrijk aspect zodat sociaal-emotionele ervaringen gespiegeld kunnen worden. Daarbij is in de Kangoeroegroep niet alleen aandacht voor het product, maar ook voor het proces.

Een brede kijk op de wereld.

Plezier en prestatie gaan in onze school hand in hand. We zijn een Vreedzame school en daarbij is veel aandacht voor democratisch burgerschap. We leren hoe we samen kunne leven terwijl we allemaal verschillend zijn en uniek! Samen met ouders streven wij naar een zo veilig mogelijke leer- en leefomgeving. Op De Kring is veel ruimte voor culturele en creatieve ontwikkeling van het kind. Onder meer door sporten en bewegen bij kinderen te stimuleren, zetten we in op een gezonde leefstijl.

Met oog voor het individu

Begeleiding waar het moet en kan.

Op de Kring hebben wij oog voor alle kinderen. We spelen in op de cognitieve, motorische en sociaal emotionele verschillen en stemmen daar ons professioneel handelen op af.er is aandacht voor de specifieke levensfase van het kind, een kleuter heeft een andere belevingswereld dan een schoolverlater.

Wij hebben oog voor diversiteit als het gaat om levensovertuiging, culturele achtergrond en geaardheid.

Onderschrift

Wij hebben oog voor diversiteit als het gaat om levensovertuiging, culturele achtergrond en geaardheid.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Privacy*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij hebben oog voor diversiteit als het gaat om levensovertuiging, culturele achtergrond en geaardheid.

Contact

"*" geeft vereiste velden aan

Privacy*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij hebben oog voor diversiteit als het gaat om levensovertuiging, culturele achtergrond en geaardheid.

Rondleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Contactgegevens ouder/verzorger m.b.t. de rondleiding

Privacy*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scroll to top