Onze school

“Onze school is een échte school. Met hoge ramen, een gymzaal en een groen plein. Een fijne plek, in het hart van de stad, aan het Spaarne. Hier komen leerlingen en leraren samen om van elkaar te leren.”

Op De Kring starten de kleuters in een van de zes combinatiegroepen 1/2. Op deze wijze leren ze met en van elkaar en dragen de oudere kinderen bij aan de zorg voor de jongere. De overgang naar groep 3 verloopt op onze school soepel, omdat in de groepen 3 en 4, naast het gewone programma, ook ingezet wordt op spelend en ontdekkend leren. Vanaf groep 3 zijn er van alle leerjaren twee of drie parallelgroepen. Dat biedt ruimte voor onderlinge samenwerking tussen leerkrachten en kinderen.

In onze aanpak zijn we erop gericht om alle leerlingen een stapje verder te brengen. Om dit te bereiken en tevens rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen, werken we met een instructiemodel dat hetzelfde is voor groep 1 t/m 8 en ‘De Kunst van het Lesgeven’ heet. Dit instructiemodel is erop gericht om tijdens de instructie alle kinderen actief te betrekken, ieder op zijn of haar niveau.

Naast onze basisaanpak bieden we extra ondersteuning als dat nodig is, hebben we voor de groepen 3 t/m 8 een Kangoeroeklas voor de meer cognitief ingestelde leerlingen en een Doe-klas voor de meer praktisch ingestelde leerlingen in de bovenbouw waar zij leren aan de hand van praktische vaardigheden. In groep 5 screenen we alle leerlingen voor eventuele deelname aan Day A Weekschool.

Onze leerkrachten hebben een aantal eigen lesmethoden ontwikkeld die goed passen bij onze school. Zo werken we met de methode ‘Oefening baart kunst’, voor de creatieve ontwikkeling; hebben we een eigen methode ‘Godsdienstige verhalen’, waarin leerlingen kennismaken met de vier hoofdgodsdiensten en geeft onze vakleerkracht bewegingsonderwijs Motorische Remedial Teaching.

Voor de andere vakken gebruiken we moderne methodes. We bieden sinds dit schooljaar Wereldoriëntatie thematisch aan met de methode Blink, waarin onderzoekend en ontdekkend leren ventraal staat. De methode De Vreedzame School gebruiken we al enkele jaren voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

 

Plan een rondleiding
Per rondleiding accepteren we maximaal 3 ouderparen.

 • Geboortedatum van uw kind
 • Contactgegevens ouder/verzorger m.b.t. de rondleiding

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.


 

 

 

Parklaan 108
2011 KZ HAARLEM
023 5310428
info@dekringhaarlem.nl

Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Waar we voor staan

 • Vreedzame school waar we leren democratische burgers te zijn
 • Individuele aandacht voor leerlingen met speciale leerbehoeften
 • Gymlessen door vakleerkrachten gym met extra individuele aandacht voor motorische ontwikkeling
 • Een jaarlijks groot, gezamenlijk schoolproject
 • Extra plusprogramma voor heel snelle leerlingen: Kangoeroegroepen
 • Een groen schoolplein in de stad
 • Leerlijn over geestelijke stromingen in de wereld van groep 1 t/m 8
 • Door leerlingen zelf geschreven musical in groep 8
 • Actieve ouderraad
 • Achtjarige leerlijn beeldende technieken