Welkom op OBS De Kring, waar we samen leren, samen leven met oog voor het individu en ruimte voor verschillen!

Samen leren, samen leven

Welkom op OBS De Kring, waar we samen leren, samen leven met oog voor het individu en ruimte voor verschillen!

Op onze openbare school, prachtig gelegen aan het Spaarne in het centrum van Haarlem, werkt ons team van circa 50 leerkrachten en onderwijsondersteuners samen met ruim 500 leerlingen.

De Kring is een Vreedzame school. We leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en voor onze school en staan open voor verschillen tussen mensen.

Wilt u na het bekijken van de site meer weten over De Kring? U bent welkom! We maken graag een afspraak om u verder te informeren.

Cathelijne Thomas & Oertje de Groot
Directie De Kring

 

Kennismaken met De Kring?

U bent van harte uitgenodigd om u in te schrijven voor een rondleiding. Wij zullen u dan de school laten zien, het een en ander vertellen over ons onderwijs en u krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich hiervoor inschrijven onder: rondleiding aanvragen

Nu vast een kijkje in de school nemen? Klik hier!

Hartelijke groet,

Oertje de Groot

Adjunct-directeur

oertje.de.groot@dekringhaarlem.nl

 

Een Vreedzame School waar we leren democratische burgers te zijn

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en staan open voor de verschillen tussen mensen.

“Onze school is een échte school. Met hoge ramen, een gymzaal en een groen plein. Een fijne plek, in het hart van de stad, aan het Spaarne. Hier komen leerlingen en leraren samen om van elkaar te leren.”

Cultuureducatie

Wij besteden veel aandacht aan cultuureducatie. In de vorm van jaarlijkse schoolprojecten, per leerjaar een aanbod van culturele activiteiten op school en daarbuiten, een eigen methode Geloofsverhalen en een eigen doorgaande lijn kunstzinnige vorming. Op deze manier komen onze leerlingen gedurende hun schoolloopbaan in contact met de verschillende aspecten in cultuureducatie en leren zij zich diverse vaardigheden eigen te maken.

Een extra plusprogramma in een Kangoeroegroep of Mikadoklas

Kinderen die naast het verdiepend aanbod van de methode en Levelwerk nog meer uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor de Kangoeroegroep. Gedurende een dagdeel per week worden kinderen in de Kangoeroegroep vanaf groep 4 begeleid met uitdagende opdrachten.

Hier wordt aandacht besteed aan het ‘leren leren’ en de executieve functies (hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen). Ook het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken is een belangrijk aspect zodat sociaal-emotionele ervaringen gespiegeld kunnen worden.

Daarnaast hebben we op de Kring de Mikadoklas. Deze klas biedt een onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en creatief denkende leerlingen.

De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels.

Scroll to top